FANDOM


Mitra er en av gudene i Hyboria, og blandt de mest tilbedte. Det er hovedguden i mange av landene i Hyboria, som Aquilonia, Ophir, Nemedia, Brythunia, Corinthia og Zingara.

Troen på Mitra er en monoteistisk tro, det er altså bare Mitra som er Gud. Tilbedere av Mitra er ofte veldig mistenksomme når det kommer til tilbedelse av andre guder, da spessielt Set.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.