FANDOM


Prest er en av erketypene i Age of Conan. Målet for Funcom har vært at prestene i Age of Conan ikke skulle følge den vanlige stereotypen av en sårbar healer. Prestene i Age of Conan bruker krefter hentet fra naturen eller gudene deres til å gjøre skade til fiendene deres, mens de også har mulighet til å beskytte allierte.

Presteklasser Rediger

Klasser
Priest Priest of Mitra - Scion of Set - Druid of the Storm - Bear Shaman
Soldier Conqueror - Dark Templar - Guardian
Rogue Barbarian - Ranger - Assassin
Mage Herald of Xotli - Demonologist - Necromancer - Lich

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Rundt om i Wikias nettverk

Tilfeldig wiki